Kontakt

Zgjimi Company

Administrata:

044 337 869

070 357 054

Kontrollorët:

071 370 55 

Euro Zgjimi

Zyra:

076 444 403

071 329 125