Rreth nesh - Zgjimi Company

Zgjimi Company është kompania e parë private për inspektimin teknik dhe regjistrimin e mjeteve motorike në Tetovë. Zyrtarisht ka filluar punën në vitin 2009.

Kompania plotëson të gjitha standardet moderne ndërkombtare për punë duke ofruar shërbime të përsosura me çmime të përballueshme.

Inspektimi teknik i automjeteve është shumë i rëndësishëm për interesin e shoqërisë në drejtim të lëvizjes së sigurt të komunikacionit dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndotja. Inspektimi teknik është i detyrueshëm për të gjitha mjetet motorike dhe rimorkiot, me përjashtim të mjeteve motorike të përdorura për punë, i cili është i rregulluar me Ligjin për trafikun.

Në kuadër të kompanisë Zgjimi Company punon reparti për përpunimin e hekurit EURO ZGJIMI. Në këtë repart mund të gjeni lloje të ndryshme të prodhimeve të hekurit që i nevojiten ndërtimtarisë.

Kompania jonë përbëhet nga ekip i ri profesional, i gatshëm për t’iu përshtatur kërkesave dhe nevojave tuaja.

Angazhimi ynë është që të ndërtojë një marrëdhënie miqësore dhe të punojnë me vëmendje të veçantë për çdo klient.

Inspektimin teknik dhe regjistrimin e mjeteve motorike. Kompania plotëson të gjitha standardet moderne ndërkombtare për punë duke ofruar shërbime të përsosura me çmime të përballueshme.